Czy klinika ginekologiczna przeprowadzająca zabieg aborcji i usuwania ciąży oferuje transport dla pacjentek?

Wykonać zabieg usuwania ciąży najwygodniej byłoby na miejscu. To znaczy w kraju macierzystym pacjentki. Nie zawsze jednak istnieje taka możliwość. Przyczyny mogą być różne. Najczęściej jednak są to obowiązujące w danym państwie przepisy prawne ograniczające taką możliwość. Polki zostały pozbawione możliwości usuwania ciąży na żądanie już w okresie obowiązywania tego, co potocznie nazywane było “kompromisem aborcyjnym”. Wtedy to rząd ograniczył taką możliwość do trzech enumeratywnie wymienionych w ustawie wypadków. Po roku 2015, kiedy do władzy doszedł prawicowy rząd Prawa i Sprawiedliwości prawo do usuwania ciąży zostało ograniczone w jeszcze większym stopniu. W chwili obecnej kobieta może z niego skorzystać w dwóch wypadkach. Pierwszy to sytuacja, w której ciąża jest skutkiem popełnienia przestępstwa. Drugi przypadek to ten, w którym ciąża zagraża życiu matki.
W związku z powyższym Polki zmuszone są szukać innych rozwiązań. Często wybierają więc decydują się wykonać aborcję za granicą. Najczęściej w Czechach albo na Słowacji z uwagi na niewielką odległość. Nie zmienia to faktu, że jest to rozwiązanie niekomfortowe ponieważ wiąże się z koniecznością dotarcia na miejsce. Czeskie i Słowackie kliniki aborcyjne w odpowiedzi na taką potrzebę organizują transport, który umożliwia przejazd i dojazd na miejsce wykonania aborcji. W ramach usługi organizowany jest również powrót .

Często pacjentki decydują się na własny środek lokomocji. Jeśli ma to być prywatny samochód, który zapewni dojazd do kliniki aborcyjnej, należy pamiętać o tym, żeby nie jechać samemu. Chyba, że wyrażamy gotowość przenocowania na miejscu, co jednak znacznie podwyższa koszt przedsięwzięcia. Jest tak dlatego, że w okolicznościach, w których zabieg usuwania ciąży przeprowadzany jest metodą próżniową (chirurgiczną) pacjentka otrzymuje znieczulenie ogólne. Po nim nie wolno jej prowadzić pojazdów mechanicznych minimum 12 godzin. Drugą sytuacją, w której pacjentki omijają transport oferowany przez klinikę aborcyjną jest ta, kiedy decydują się skorzystać z przewoźników takich jak kolej czy kursujące na określonych trasach autobusy. Oba te wypadki rodzą jednak ryzyko, że nie uda się terminowy dojazd na miejsce, a tym samym przerwanie ciąży będzie musiało poczekać, co w przypadku prawnych regulacji nie jest obojętna nawet na terenie Czech i na Słowacji, ponieważ okresem, w którym może mieć miejsce usuwanie ciąży jest 22 jej tydzień.

Stąd najlepszym rozwiązaniem wydaje się transport oferowany przez klinikę aborcyjną. Taki transport zapewni terminowość przybycia na miejsce i pomyślne wykonanie aborcji. Transport gwarantowany przez klinikę aborcyjną gwarantuje również powrót do miejsca zamieszkania pacjentki. Dlatego warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem myśląc jak najsprawniej wykonać zabieg usuwania ciąży. W tym miejscu warto powiedzieć o tym, że dojazd na miejsce transportem organizowanym przez klinikę aborcyjną odbywa się w towarzystwie innych kobiet znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej, co nie pozostaje bez wpływu na samopoczucie pacjentki. Busy zapewniające przejazd do kliniki aborcyjnej prowadzone są przez wykwalifikowanych kierowców doskonale znających drogę na miejsce. Skoro istnieje możliwość dojazdu pod same drzwi kliniki, dlaczego z niej nie skorzystać. Co więcej, z uwagi na popularność wśród Polek wyjazdów do Czech i na Słowację, których celem jest wykonanie aborcji, klinika aborcyjna zapewnia dojazd z kilkudziesięciu miast Polski. Powrót następuje na identycznych zasadach, najczęściej jeszcze tego samego dnia.

W modelu ukazanym powyżej to klinika aborcyjna bierze na siebie ciężar transportu. Wobec stresy generowanego przez wykonanie aborcji i związane z tym problemy jest to doskonałe rozwiązanie dla pacjentki ponieważ w sposób zasadniczy zmniejsza stres i napięcie związane z koniecznością zorganizowania całego przedsięwzięcia.

Żeby jednak udało się wcielić w życie ten model należy odpowiednio wcześnie poinformować klinikę aborcyjną o zamiarze skorzystania z jej usług. Najlepiej zadeklarować taką chęć już na etapie ustalania terminu usuwania ciąży, po to aby usuwanie ciąży było jedyną rzeczą, na której pacjentka może się skoncentrować. Komfort psychiczny kobiet decydujących się na zabieg usuwania ciąży zapewnia również organizacja przez klinikę aborcyjno powrotu jeszcze w tym samym dniu. Jest to możliwe jeśli pozwolą na to wyniki obserwacji pacjentki a lekarz uzna, że udało się wykonać zabieg usuwania ciąży pomyślnie.

Jakie są koszty aborcji? Z całą pewnością należy uwzględnić w nich koszt transportu. Zdarza się jednak, że koszt transportu został już ujęty w cenie usuwania ciąży. Cena nie jest stała. Zależy od kliniki aborcyjnej. Te placówki są bowiem zróżnicowane pod względem standardów, znajdują się również dalej i bliżej naszej południowej granicy. Tak czy inaczej warto ponieść ten koszt kupując w ten sposób nie tylko wygodny dojazd i powrót. Faktycznie jednak pacjentka nabywa komfort i terminowość.

Na koniec spróbujmy podsumować wszystkie zgromadzone w niniejszym artykule informacje.

transport i przewóz organizuje klinika aborcyjna wtedy, kiedy taka potrzeba zostanie zgłoszona stosownie wcześnie przed wykonaniem zabiegu usuwania ciąży;
dzięki transportowi zorganizowanemu w powyższy sposób transportowi pacjentka może być pewna, że będzie mogła wykonać aborcję we wskazanym terminie.
nie ma obowiązku korzystania z transportu zapewnionego przez klinikę, to tylko opcja, z której pacjentka może skorzystać;
wygodny transport na miejsce usuwania ciąży to wyraz troski o jej dobrostan i komfort psychiczny w trudnej życiowo sytuacji.
autobusy zapewniające dojazd na miejsce i powrót do miejsca zamieszkania nie są w żaden sposób oznaczane, a korzystające z tego środka transportu kobiety mogą być spokojne o swój los związany z tym, że zdecydowały się wykonać aborcję.

Na koniec przypomnijmy pytanie będące tematem tego artykułu. Brzmi ono następująco:
Czy klinika aborcyjna oferuję transport dla pacjentek? Odpowiedź brzmi: tak, oferuje. Kobiety decydujące się na wykonać aborcję muszą po prostu dokonać wyboru jego formy.