Czy można wykonać aborcję za granicą w Czechach lub na Słowacji?

Ciąża jest wydarzeniem w życiu wielu kobiet, które generuje dobre emocje. Jakąś część z nich odnajduje się w roli bycia matką, a kultura i mentalność, w której żyjemy wręcz wpycha kobiety w tę rolę. Zdarza się jednak, że w życiu kobiety pojawia się niechciana ciąża. Może ona być efektem wielu okoliczności. Część z nich można przewidzieć, a część nie. Dla przykładu ciąża może być wynikiem niezadziałania antykoncepcji, ale zdarzają się sytuacje, w których niechciana ciąża ma swoją przyczynę w przestępstwie np. jest wynikiem gwałtu. Wreszcie może się zdarzyć, że problem niechcianej ciąży jest związany z brakiem gotowości kobiety do tego aby być matką.

W związku z tym istnieje szereg różnych uregulowań prawnych. Jedne z nich pozwalają kobiecie korzystać przeprowadzić zabieg usuwania ciąży inne systemy prawne penalizują takie rozwiązanie. Co więcej regulacje te różnią się od siebie nawet w łonie Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem. I tak prawo polskie po roku 1989 przyjęło rozwiązanie zwane powszechnie “kompromisem aborcyjnym”. W oparciu o kompromis przerwanie ciąży mogło wystąpić w trzech enumeratywnie wyliczonych przypadkach. W chwili obecnej w Polsce rządzonej od roku 2015 przez prawicę mocno osadzoną w dogmatach płynących z katolicyzmu zabieg usuwania ciąży został przewidziany nie w trzech, a w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja, w której ciąża jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego. Drugi z opisanych w ustawie przypadków dotyczy sytuacji, w której ciąża zagraża życiu matki. Odebrano natomiast Polką możliwość przerwania ciąży nawet wtedy, kiedy płód posiada wadę letalną i nie przeżyje poza organizmem matki. Nawet w takim wypadku, kobieta musi urodzić. Ograniczenie przez prawicowy rząd możliwości usuwania niechcianej ciąży wywołało liczne protesty uliczne i falę krytyki poczynań rządu, nie zmieniło jednak faktu, że zabieg usuwania ciąży można przeprowadzić w RP tylko w dwóch wyżej wymienionych wypadkach.

Ponieważ w Polsce brakuje możliwości, w których przerwanie ciąży byłoby możliwe poza dwoma przesłankami ustawowymi dość szybko kobiety zaczęły radzić sobie z tym problemem korzystając z rozwiązań jakie daje klinika aborcyjna na terenie Czech i na Słowacji.

W przeciwieństwie do tego co praktykowane jest w Polsce (rozwiązania prawne ograniczające okoliczności, w których przerwanie ciąży jest możliwe) na terenie Czech i na Słowacji ten problem nie istnieje jako zjawisko społecznego sporu. Zabieg usuwanie ciąży nie budzi też emocji, które wprowadzałyby tłumy na ulicę. Dlatego Polki mogą przeprowadzić zabieg usuwania ciąży w klinice aborcyjnej znajdującej się u naszych południowych sąsiadów. Prawo unijne dopuszcza możliwość skorzystania z zabiegu medycznego w państwie, w którym ten zabieg jest legalny nawet w przypadku, kiedy prawo macierzyste zabrania takiego postępowania. W związku z tym Polki nie muszą obawiać się, że przerwanie ciąży przeprowadzone na terenie Czech lub na Słowacji spowoduje podjęcie wobec nich jakichkolwiek czynności przez rodzime organy ścigania. Zatem kobiety pochodzące z Polski mogą w klinice aborcyjnej pozbyć się niechcianej ciąży w warunkach dla nich komfortowych, pod kontrolą i pod opieką lekarzy oraz życzliwego i kompetentnego personelu medycznego. Wcześniej lekarz przeprowadzi wywiad z pacjentką. Wywiad lekarski ma na celu ustalenie, czy pacjentka z uwagi na ogólny stan zdrowie, zażywane leki oraz rozwój ciąży może bezpiecznie ją przerwać.

Klinika aborcyjna jest również miejscem, w którym kobiety mogą liczyć na opiekę po tym jak nastąpi już przerwanie ciąży. Wszystko po to aby możliwie najskuteczniej zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań, stres związany z procesem, w którym mieści się także dojazd i powrót. W Czechach i na Słowacji ciąża przerywana jest w formie aborcji chirurgicznej i aborcji farmakologicznej. Aborcja farmakologiczna jest nieinwazyjną formą usunięcia niechcianej ciąży. Aborcja chirurgiczna natomiast to metoda gwarantująca skuteczność i pewność, że ciąża została usunięta pod warunkiem, że dotrzymane są terminy rozwoju płodu. Oznacza to, że ten rodzaj zabiegu usuwania ciąży może być przeprowadzony do 22 tygodnia ciąży. Aborcja farmakologiczna natomiast jeśli nie jest przeprowadzona do 9 tygodnia ciąży może okazać się nieskuteczna.

W tym miejscu spróbujmy uporządkować wiedzę nabytą dotychczas.

Powracające pytanie brzmi: czy można wykonać aborcję za granicą?
Odpowiedź jest jednoznaczna: tak. Najbliżej można to zrobić w klinice aborcyjnej w Czechach lub na Słowacji.
Zabieg usuwania ciąży w Czechach i na Słowacji nie wymaga skierowania od lekarza, nie jest konieczne też podawanie przyczyn i medycznych uzasadnień aby mogło nastąpić przerwanie ciąży.
Kobiety mogą w pełni legalnie usunąć ciążę na terenie Czech i na Słowacji ponieważ umożliwia im to prawo wspólnoty europejskiej, a krajowe organy ścigania nie mają podstaw do wszczęcia postępowania przeciwko nim.

W odróżnieniu od Polski czeskie i słowackie społeczeństwo nie ma moralnego problemu zarówno z istnieniem klinik aborcyjnych, z tym aby dostępny był dla kobiet zabieg usuwania ciąży. Stosunek Czechów i Słowaków do aborcji wynika ze stopnia zlaicyzowania życia społecznego oraz z mentalności, która różni się od polskiej. Zrozumienie dla niejednoznacznych sytuacji, w których znaleźć się może kobieta zachodząca w ciążę owocuje powstaniem komfortowych i bezpiecznych warunków, w których może nastąpić przerwanie ciąży. Fakt możliwości przeprowadzenia zabiegu w klinice aborcyjnej może mieć zbawienny wpływ na samopoczucie i bezpieczeństwo pacjentki, która nie musi odwoływać się w tak istotnej sprawie do podziemia aborcyjnego, w którym ryzyko powikłań rośnie.
Co więcej, klinika aborcyjna oferuje również usługi w zakresie transportu, organizując przejaz i powrót z miasta, w którym pacjentka mieszka na stałe. Transport odbywa się w wygodnych i dyskretnych warunkach. Ponadto nie bez znaczenia jest również opieka po przeprowadzonej aborcji farmakologicznej lub chirurgicznej. Jedynym ograniczeniem możliwości usunięcia ciąży jest 22 tydzień jej rozwoju. W pozostałym zakresie na terenie Czech i na Słowacji decyzja o zabiegu usuwania ciąży została pozostawiona kobietom.

Cena zabiegu nie jest wysoka. Pozostaje w zasięgu budżetów dużej grupy pacjentek. O wszystkim w szczegółach można dowiedzieć się podczas rozmowy z konsultantem/konsultantką wykonując telefon do kliniki aborcyjnej.

Na koniec kilka informacji. Po pierwsze usunięcie ciąży jest możliwe, w pełni legalne i wyklucza możliwość ścigania karnego jeśli skorzystamy z rozwiązań istniejących w Czechach i na Słowacji. Po drugie jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania pojawiające się w związku z niechcianą ciążą i zamiarem jej przerwania.