Do którego tygodnia ciąży można wykonać zabieg aborcji w klinice aborcyjnej za granicą?

Usuwanie ciąży koncentruje uwagę na aspekcie legalności lub nielegalności zabiegu. Tymczasem nawet w państwach, w których wykonanie aborcji jest w pełni legalne istnieją ograniczenia jej przeprowadzenia. Podobna sytuacja ma miejsce w Czechach i na Słowacji, gdzie w klinikach aborcyjnych wiele Polek decyduje się wykonać zabieg usuwania ciąży. Ograniczeniem mającym wpływ na możliwość legalnego usuwania ciąży są przede wszystkim terminy. To ograniczenie zostało ustalone dla dobra pacjentki, ale również brało pod uwagę etap rozwoju płodu.

W związku z powyższym wykonanie aborcji na terenie Czech lub na Słowacji bez podania przyczyny zabiegu jest możliwe i w pełni legalne do 12 tygodnia ciąży. To czas, kiedy pacjentka nie musi też przedstawiać żadnych badań lekarskich kwalifikujących ją do usuwania ciąży. Do 12 tygodnia ciąża usuwania jest na żądanie bez zadawania pytań.

Sytuacja komplikuje się dla terminów usuwania ciąży, które biegną po 12 jej tygodniu. W tym okresie usunięcie ciąży nie jest już takie proste. Czeski i Słowacki ustawodawca rozumie, że rozwój płodu to czynnik decydujący o etyczności zabiegu, ale również okoliczność mająca wpływa na zdrowie (życie) pacjentki. Dlatego ograniczył możliwość przerywania ciąży po 12 tygodniu do sytuacji, w której płód posiada wady letalne lub ciąża zagraża życiu matki. To sytuacja korzystniejsza niż prawo obowiązujące w Polsce, które odbiera kobietom możliwość usuwania ciąży jeśli płód posiada wadę śmiertelną tj. nie przeżyje poza organizmem matki. Powyżej opisana sytuacja dotyczy ciąż pomiędzy 12, a 22 tygodniem. Ponieważ ustawodawca ogranicza prawo do aborcji wskazują okoliczności, w których może ona nastąpić, niezbędne jest w tym wypadku przedstawienie odpowiedniej dokumentacji kwalifikującej do zabiegu.

Kolejną istotną informacją dotyczącą terminów przerywania ciąży jest informacja o tym, że pacjentka może wykonać zabieg usuwania ciąży w różnych terminach w zależności od rodzaju metody w jakiej zabieg zostanie przeprowadzony. I tak, w przypadku aborcji farmakologicznej warto wiedzieć, że może ona być zastosowana jeżeli ciąża nie przekroczyła 9 tygodnia. Aborcja farmakologiczna polega na podaniu pacjentce substancji chemicznej wywołującej krwawienie przypominające to, które występuje podczas menstruacji. Dlatego po 9 tygodniu ciąży wybór tej metody może okazać się nieskuteczny z uwagi na stopień rozwoju płodu. Aborcja przeprowadzona tą metodą może być przyczyną niedostatecznego opróżnienia macicy, co decyduje o tym, że w przypadku takich ciąż, zalecaną metodą usuwania ciąży jest aborcja chirurgiczna, nazywana inaczej zabiegiem próżniowym. Taki sposób usuwania ciąży możliwy jest pomiędzy 7 a 12 tygodniem ciąży i może nastąpić w warunkach pełnej legalności bez podawania przyczyny, mówiąc inaczej na żądanie. Granicznym terminem przerywania ciąży jest 22 tydzień. Po 12 tygodniu do 22 tygodnia wykonać zabieg usuwania ciąży można jedynie z powodu wskazań medycznych.

Co z pacjentkami niepełnoletnimi?

Mogą one przerywać ciąże na zasadach wskazanych powyżej warunkach z tą różnicą, że konieczna jest obecność ich opiekuna prawnego bądź rodzica, którzy muszą wyrazić zgodę na wykonanie aborcji.

Podsumowując, to co dotychczas zostało powiedziane należy zauważyć, że usuwanie ciąży na terenie Czech i na Słowacji jest możliwe w następujących terminach:

w przedziale od 7 do 22 tygodnia ciąży w przypadku metody chirurgicznej (po 12 tygodniu ciąży wyłącznie ze wskazań medycznych)
usunięcie ciąży metodą farmakologiczną jest możliwe do 9 tygodnia ciąży
Po konsultacji z kliniką ginekologiczną wskazywana jest właściwa metoda przeprowadzenia zabiegu aborcji.

Niezwykle przydatnymi informacjami z punktu widzenia wyboru metody usuwania ciąży okazać się mogą wady i zalety poszczególnych metod. Ponieważ wybór metody, w której nastąpi przerywanie ciąży wiąże się z etapem rozwoju ciąży, temat ten ma bezpośredni z wiązek z pytaniem, na które staramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Skupmy się teraz na aborcji farmakologicznej jako pierwszej metodzie. I tak, zdecydowaną zaletą tego rodzaju zabiegu jest jego nieinwazyjność. Lekarz nie ingeruje w żaden sposób w ciało pacjentki, której podawany jest jedynie środek chemiczny i to on odpowiada w tym wypadku za usuwanie ciąży. Ten sposób, w który można wykonać aborcję ma również tę zaletę, że może zostać zastosowany niemal natychmiast po wykryciu ciąży. Sam proces jej usuwania przypomina natomiast menstruację.
Niewątpliwie wadę tej metody usuwania ciąży stanowią nudności, krwawienia oraz możliwe biegunki będące konsekwencją przyjęcia przez pacjentkę środków farmakologicznych. Metoda farmakologiczna przy zastosowaniu, której miałoby nastąpić przerywanie ciąży nie jest możliwa w przypadku kobiet uczulonych na gluten, leki poronne lub krzyżującej się farmakologii. Najistotniejszą wadą metody farmakologicznej jest jednak prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności, w których będzie musiało nastąpić łyżeczkowanie macicy, z uwagi na to, że krwawienie nie opróżniło macicy z całej, koniecznej do pozbycia się treści.

Co w przypadku jeśli lekarz zdecyduje się wykonać zabieg usuwania ciąży metodą próżniową (chirurginą).
Zaletą tej metody jest znieczulenie ogólne. Pacjentka jest “nieobecna” w trakcie, kiedy następuję uzuwanie ciąży. Ponadto aborcja przeprowadzana tą metodą niesie ze sobą dużo mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pozabiegowych niż metoda farmakologiczna, która może rodzić konieczność dokonania wspomnianego już łyżeczkowania. Aborcja próżniowa to przerwanie ciąży, które nie zajmuje wiele czasu. Następuje w kilkadziesiąt minut licząc od podania pacjentce znieczulenia. Po przeprowadzonym zabiegu następuję wyłącznie kilkugodzinna obserwacja pacjentki na terenie kliniki aborcyjnej i jeśli wszystko jest w porządku jeszcze tego samego dnia pacjentka otrzymuje wypis i wraca do domu. Aborcja próżniowa ma tę zaletę, że możliwa jest na każdym etapie ciąży, która przekroczyła 7 tydzień. To jednocześnie wada tej metody dla wszystkich tych, którym się spieszy. Paradoksalnie wadą tej metody, w której dość często następuje usunięcie ciąży jest fakt podania pacjentce znieczulenia ogólnego. Wyklucza ono możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych wcześniej niż po upływie 12 godzin od przyjęcia znieczulenia. Powoduje to, że pacjentka musi dłużej zostać na terenie kliniki aborcyjnej lub po prostu tam przenocować. Zwiększa to koszt przedsięwzięcia, ale nie stanowi problemu nie do rozwiązania. Jeżeli kobieta zdecydowała się na dojazd do kliniki aborcyjnej własnym środkiem lokomocji może przyjechać z kimś, kto w drodze powrotnej poprowadzi samochód zamiast pacjentki. Pacjentka może też skorzystać z opcji transportu oferowanego przez klinikę aborcyjną.

Mamy nadzieję, że ten krótki artykuł pozwolił syntetycznie i przejrzyście ująć okoliczności, w których usunięcie ciąży jest możliwe. Wskazał również na wady i zalety metod w jakich można wykonać aborcję.

Usunięcie ciąży to zabieg wymagający wiedzy i znajomości procesu jego przeprowadzenia. Ma to bezpośredni wpływa na kondycję psychiczną pacjentki, a to z kolei wpływa na to, czy usuwanie ciąży okaże się rutynowym zabiegiem, czy traumatycznym przeżyciem, co też czasami się zdarza.

Jeśli zatem planujesz wykonać aborcję przeczytaj z uwagą powyższy tekst.