Jak wygląda zabieg usuwania i przerywania ciąży w klinice aborcyjnej

Istnienie podziemia aborcyjnego jest najczęstszym problemem powikłań oraz tragedii, do których dochodzi w okolicznościach kiedy przerwanie ciąży następuje poza placówkami zajmującymi się w sposób profesjonalny usługami z których jedną jest zabieg usuwania ciąży. W Polsce niestety nie mogą istnieć miejsca przypominające to czym jest klinika aborcyjna w państwach dopuszczających przerywanie ciąży na żądanie lub w warunkach mniej radykalnych ograniczeń niż ma to miejsce w Polsce rządzonej przez prawicę, która stara się zepchnąć zabieg usuwania ciąży na margines i uczynić z tego procesu przestępstwo. W Polsce gdzie przerwanie ciąży może nastąpić tylko w dwóch przypadkach tj. kiedy ciąża jest wynikiem popełnionego przestępstwa lub gry zagraża życiu matki, istnienie placówek takich jak klinika aborcyjna nie znajduje uzasadnienia. Dlatego wiele kobiet szuka pomocy za granicą. Najbliższym terytorium, na którym możliwe jest legalny zabieg usuwania ciąży są Czechy i Słowacja. Należy pamiętać, że przerwanie ciąży może nastąpić do 22 tygodnia ciąży. Do 9 tygodnia ciąży może to być aborcja farmakologiczna. Do 12 tygodnia ciąży przerwanie ciąży może mieć miejsce bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i następuje w “klasycznej” postaci “na żądanie”. Po 12 tygodniu, a do 22 tygodnia ciąży konieczne jest wystąpienie wady letalnej płodu lub zagrożenia życia matki. To uwagi niezwykle istotne z punktu widzenia aspektów legalności i możliwości przerwania niechcianej ciąży.

Kiedy już wiemy, gdzie najbliżej naszego miejsca zamieszkania możemy przeprowadzić legalny zabieg przerwania ciąży, warto napisać kilka słów jak przebiega proces jej przerywania w profesjonalnej klinice aborcyjnej.

Przyjmiemy metodę przedstawienia kolejności sekwencji zdarzeń, które zwykle mają miejsce, kiedy zabieg usuwania ciąży stał się celem działania kobiety pragnącej ją przerwać.

Zatem w pierwszej kolejności klinika aborcyjna powinna dowiedzieć się o zamiarze przerwania ciąży. W tym celu w klinice aborcyjnej zatrudniani są konsultanci, którzy telefonicznie, wyczerpująco poinformują przyszłą pacjentkę o wszystkim, co ma zanczenie w procesie.

Jeżeli termin został umówiony należy zatroszczyć się o to aby w klinice aborcyjnej być w odpowiednim czasie. Tutaj pojawia się taki problem jak transport. Można wybrać kilka możliwych rozwiązań. Po pierwsze skorzystać z własnego środka lokomocji (samochód) lub przewoźnika takiego jak kolej lub autokar. Można też skorzystać z oferty, którą przedstawi klinika aborcyjna. Większość klinik organizuje dla swoich pacjentek wygodny transport. W chwili obecnej jest on organizowany w ok. 40 miastach Polski. Wystarczy umówić termin, przyjść na miejsce zbiórki i dojazd na miejsce nie będzie dla pacjentki problemem. Przejazd i powrót stają się odtąd częścią usługi świadczonej przez klinikę aborcyjną. To ważne również z punktu widzenia tego, co wydarzy się po tym jak będzie miał miejsce zabieg usuwania ciąży. W przypadku, kiedy jest to aborcja farmakologiczna problem jakim jest transport nie pojawia się jako problem. Inaczej jest w przypadku aborcji próżniowej, kiedy pacjentce podawane jest znieczulenie ogólne. Wtedy przez ponad 12 godzin pacjentce nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych. Powrót do domu opóźnia się, z wiązany z tym niepokój lub po po prostu koszt pobytu w klinice aborcyjnej rośnie. To argument przemawiający za skorzystaniem z dojazdu, transportu i powrotu oferowanego przez ogranizatora przedsięwzięcia.

Wróćmy do miejsca jakim jest klinika aborcyjna. I tak, w dniu, w którym zaplanowany został zabieg usuwania ciąży pacjentka powinna być na czczo. Nie powinna przyjmować żadnych pokarmów przez minimum 5 godzin wcześniej. Przerwanie ciąży powinno być także poprzedzone odpowiednim przygotowaniem organizmu na zabieg. Wiąże się to często z koniecznością zamiany nawyków. Jeżeli przyszła pacjentka mierzy się z zamiarem przerwania niechcianej ciąży powinna wiedzieć, że nie wolno jej zażywać żadnych leków zawierających kwas ascetylosalicylowy (jeśli choruje przewlekle i nie może odstawić leków o możliwości przerwania niechcianej ciąży decyduje lekarz). Istotne z punktu widzenia aborcji farmakologicznej oraz próżniowej jest, aby pacjentka w okresie poprzedzającym aborcję nie przyjmowała pokarmów zatrzymujących wodę w organizmie. Komfort psychiczny oraz ogólne dobre samopoczucie, dbałość o swój stan emocjonalny i troska o zdrowie to niezwykle istotne czynniki mające pośredni wpływ na pomyślny przebieg usunięcia niechcianej ciąży.

Wszystko, co zostało wyżej powiedziane poprzedzone jest gruntownym wywiadem lekarskim. Jego efektem są kluczowe decyzje takie jak: dopuszczenie pacjentki do zabiegu, wybór metody, wskazanie koniecznych elementów przyszłej rekonwalescencji, ustalenie gamy zażywanych lekarstw oraz poznanie ogólnego stanu zdrowia pacjentki. Wszystko to jest możliwe dzięki temu że zabieg odbywa się w profesjonalnej klinice aborcyjnej.

Ważne informacje!

W celu uniknięcia niepotrzebnego napięcia istotne jest aby kobieta zamierzająca poddać się zabiegowi aborcji, na czas pobytu w klinice aborcyjnej zaopatrzyła się w klapki, koszulę nocną, t-shirt (najlepiej do płowy uda), ważna jest też jednorazowa bielizna siateczkowa. Warto też zaopatrzyć się wodę mineralną, coś do czytania lub przeglądania (po zabiegu konieczne będzie pozostawienie pacjentki na kilkugodzinnej obserwacji).

Jak przebiega zabieg usuwania ciąży?

Zabieg w sensie ścisłym nie trwa długo (od kilkunastu minut do pół godziny). Podczas zabiegu chirurgicznego pacjentka przebywa w znieczuleniu ogólnym. Farmakologiczne usuwania ciąży odbywają się w pełnej świadomości. Kobieta korzystająca z usług kliniki aborcyjnej może być spokojna zarówno o przebieg zabiegu oraz to jak zostanie potraktowana po jego przeprowadzeniu. W klinice zatrudnione są osoby doskonale znające swoje zadania, kompetentne i empatyczne, które rozumieją charakter decyzji, z którą wiąże się usuwanie ciąży.

Co dzieje się, kiedy jest już po wszystkim?
Po zabiegu pacjentka poddawana jest kilkugodzinnej obserwacji. Jeżeli jej stan nie budzi wątpliwości otrzymuje wypis i może wrócić do domu. Pojawia się w tym miejscu omówiona już kwestia transportu. Najlepiej skorzystać z oferty, którą przedstawia klinika aborcyjna. Gwarantuje to bezstresową podróż. Dyskrecję zapewnia nieoznaczony bus oraz pełna poufność dokumentacji pozostawionej w klinice aborcyjnej.

Podsumowując, aby wykonać zabieg usuwania ciąży w Czechach lub na Słowacji muszą nastąpić po sobie kolejno :

przyjazd do kliniki ginekologicznej
przyjęcie i przeprowadzenie odpowiednich badań
przygotowanie do zabiegu aborcji
wykonanie aborcji
kontrola pozabiegowa
wypis i powrót pacjenta

Ostatnim ważnym zagadnieniem poruszonym w niniejszym artykule jest rekonwalescencja, której powinna poddać się pacjentka po zabiegu usuwania ciąży. W okresie rekonwalescencji powinna się stosować do zaleceń. Nie dźwigać, nie przemęczać się, nie uprawiać sportu, seksu, nie kąpać się w ciepłej wodzie (zaleca się prysznic). W tym okresie mogą pojawić się niewielkie krwawienia oraz ból przypominający bóle menstruacyjne. Powinien ustąpić po zażyciu nospy lub ibupromu.

To najważniejsze informacje, które warto zgromadzić zanim pacjentka zdecyduje się wykonać zabieg usuwania ciąży. Mamy nadzieję, że artykuł okaże się w tym pomocny.
Kończąc mamy nadzieję, że powyższy tekst pozwoli kobietom planującym usuwanie ciąży spojrzeć na ten proces spokojniej i przystąpić do jego organizowania jeśli istnieje taka potrzeba.