Kontrola pozabiegowa po przeprowadzeniu aborcji i usuwania ciąży metodą próżniową

Przerwanie ciąży to zabieg wymagający profesjonalnego podejścia oraz odpowiedniego rozpoznania sytuacji, w której znajduje się pacjentka. Te sprawy załatwia wywiad lekarski, zlecone badania, monitoring leków zażywanych przez pacjentkę i wprowadzenie w życie szeregu nawyków przygotowujących ciało kobiety do zabiegu przerywania ciąży.

Najlepszym miejscem aby wykonać zabieg usuwania ciąży jest klinika aborcyjna. Pacjentka może wykonać tam aborcje w komfortowych warunkach, pod okiem wykwalifikowanego personelu medycznego, pod nadzorem lekarza. Istotne znaczenie ma również sprzęt medyczny, w który klinika aborcyjna jest wyposażona.

Tego rodzaju placówki znajdują się w Czechach i na Słowacji. Są one bardzo popularne pośród Polek stających przed trudną decyzją, którą jest usunięcie ciąży. Co więcej, w przeciwieństwie do naszego stanu prawnego u naszych sąsiadów możliwe jest przeprowadzenie aborcji na żądanie, bez podawania przyczyny, która powoduje, że pacjentka chce lub musi wykonać aborcję.

W tym artykule postaramy się przyjrzeć nie tyle samemu zabiegowi przerywania ciąży, co etapowi następującemu po jej przerwaniu.

A zatem jeśli przerwanie ciąży pacjentka ma już za sobą rozpoczyna się jej obserwacja. Obserwacja prowadzona jest w klinice aborcyjnej i ma różny charakter w zależności od wyboru metody usuwania ciąży. Bardzo ważne na tym etapie jest poddanie jej kontroli pozabiegowej, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy macica pacjentki została w odpowiedni sposób oczyszczona, co w okresie natępującym po wykonaniu aborcji może przeciwdziałać powikłaniom i zagrożeniom dotyczącym zdrowia, a nawet życia pacjentki. Dlatego m.in. należałoby w każdym wypadku wykonać zabieg usuwania ciąży w klinice aborcyjnej. Niestety w Polsce nie jest to możliwe.

Jeżeli wszystko jest w porządku, a wykonanie aborcji przebiegło bez komplikacji, jeszcze tego samego dnia pacjentka może zostać przetransportowana do domu. Nie oznacza to, że nie istnieją ryzyka warte omówienia. Wiedza na ich temat pozwoli kobietom zainteresowanym przerwaniem ciąży uniknąć błędów, które mogą popełnić w przypadku jej braku.

Krwawienia

Nie powinny być obfite i powinny stopniowo ustępować. Ich źródłem może być mechanika procesu usuwania ciąży. Nie są niczym nadzwyczajnym. Są efektem uszkodzenia błony śluzowej macicy. Niepokojąca może być ich długotrwałość lub nadmierna intensywność. Wtedy potrzebny jest kontakt z lekarzem.

Ból

Ból, kiedy miało miejsce usuwanie ciąży nie jest niczym niespodziewanym. Nie powinien być jednak zbyt intensywny. Najczęściej przypomina bóle menstruacyjne.

Pomoc jeśli jest potrzebna

Jeżeli w wyniku usuwania ciąży wystąpi nasilające się krwawienie, nieustępujący ból, upławy ropne lub wysoka gorączka, pacjentka powinna niezwłocznie skontaktować się z kliniką aborcyjną i lekarzem, który odpowiedzialny jest za przerwanie ciąży. Telefon do kliniki aborcyjnej jest czymś naturalnym i nie powinien budzić obaw. Zgodnie z prawem unijnym każdy może poddać się zabiegowi medycznemu, który jest legalny w kraju, w którym jest przeprowadzany.

Powikłania po usunięciu ciąży

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, kiedy pacjentka zdecydowała się wcześniej wykonać zabieg usuwaniu ciąży występują niezwykle rzadko jeśli ich źródłem jest błąd w trakcie zabiegu. Najczęściej pojawiają się w skutek nie stosowania się do zaleceń. Rekonwalescencja po przerwaniu ciąży to okres, w którym należy stosować się do ściśle określonych wzorców postępowania troszcząc się terminy i sposób w jaki się to robi.

I tak:

Co z seksem?

Zgodnie z zaleceniami po tym jak nastąpiło przerwanie ciąży nie należy go uprawiać przez ok. 4 tygodnie od zabiegu

Co z pracą fizyczną?

Po usunięciu ciąży przez około 7 tygodni rekonwalescentka nie powinna dźwigać ani forsować się wykonując prace fizyczne, uprawiając sport itp.

Co z czynnościami higienicznymi?

Po tym jak pacjentka zdecydowała się wykonać zabieg przerywania ciąży zaleca się unikanie kąpieli w gorącej wodzie. Zamiast tego należy korzystać z prysznica.

Dalszy przebieg rekonwalescencji.

Pełny powrót do sprawności powinien nastąpić po ok. 6 tygodniach od zabiegu usuwania ciąży. W tym czasie konieczna jest kontrolna wizyta ginekologiczna. Pacjentka nie musi przeprowadzać jej w klinice aborcyjnej. Z uwagi na aspekty prawne wyjaśnione wyżej może zrobić to u Polskiego lekarza. Musi oczywiście godzić się na oceny jej zachowania. W przerwanie ciąży to wciąż tabu, a mówienie otwarcie o wykonaniu aborcji wiąże się z piętnowaniem i moralizowanem. Dlatego zaleca się skorzystanie z usług kliniki, gdzie w życzliwej atmosferze pacjentka zostanie odpowiednio zbadana.

W okresie powrotu przez pacjentkę do zdrowia rola kliniki aborcyjnej jest nie do przecenienia.
Przede wszystkim to personel kliniki zadba o pacjentkę wykonując telefon kontrolny i umawiając wizytę mającą na celu ocenę stanu pacjentki po usunięciu ciąży. Po raz kolejny klinika aborcyjna może zorganizować dla ciebie transport na wygodnych zasadach zabierając pacjentkę z jej miejsca zamieszkania i zapewniając jej powrót. W klinice aborcyjnej badanie skoncentruje się na szyjce macicy i analizie jej stanu po wykonaniu aborcji. Lekarz może zlecić badania obrazowe, analizę krwi, wymaz jeżeli będzie to konieczne z uwagi na ogólny stan zdrowia pacjentki i niepokojące symptomy w kontekście usunięcia ciąży. To dobry moment aby poradzić się lekarza w sprawie przyszłej antykoncepcji.

Podsumowując należy podkreślić, że kontrola poaborcyjna w okresie pomiędzy 4 a 6 tygodniem od wykonania aborcji. Jej celem jest zbadanie czy rekonwalescencja przynosi oczekiwane efekty, czy pacjentka stosuje się do zaleceń oraz czy wraca do zdrowia w oczekiwanym tempie.

Wspominaliśmy już, że kontrola poaborcyjna nie musi odbywać się na terenie Czech lub na Słowacji chociaż jest to zalecane z powodów wskazanych wcześniej. Jeżeli jednak pacjentka chce zorganizować sobie wizytę kontrolną taniej niż w przypadku wyjazdu za granicę może udać się do lekarza Polsce.

Na koniec raz jeszcze zdecydowanie podkreślamy, że jeśli pacjentka decyduje się wykonać zabieg usuwania ciąży to kontrola poaborcyjna stanowi kluczowy element dochodzenia do zdrowia. Pozwala ona na uniknięcie powikłań będących wynikiem komplikacji pozabiegowych lub zaniedbań w pilnowaniu zaleceń, co może się zdarzyć w obecnej rzeczywistości biorąc pod uwagę tempo naszego życia. Tak czy inaczej przestrzeganie zaleceń lekarskich jest badzo ważne i ma znaczenie w dochodzeniu do zdrowia w tym trudnym dla pacjentki okresie.