Najczęściej zadawane pytania o aborcję w Czechach i na Słowacji

Przerywanie ciąży to zagadnienie budzące kontrowersje i skrajne emocje. Szczególnie w Polsce problem ten ma podłoże etyczne związane z nauką społeczną Kościoła, który zakłada, że życie ludzkie powinno być chronione od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Chociaż tego typu nastawienie wydaje się absurdalne ma ono znaczenie. Między innymi dlatego przerywanie ciąży to temat tabu. Trudno znaleźć w oficjalnym obiegu prasowym porady i uwagi, które byłyby pomocne w podjęciu wyboru o tym czy wykonać zabieg usuwania ciąży oraz jak to zrobić i gdzie. Stąd mnożą się pytania dotyczące tego jak wykonać aborcję, czy to legalne, gdzie to zrobić, na co zwrócić uwagę. Pytania dotyczą najczęściej kwestii praktycznych, których znajomość ułatwiłaby kobietą wykonanie aborcji .
W związku z powyższym przygotowaliśmy zestawienie najbardziej palących kwestii:
Czy aborcja i usuwanie ciąży w Czechach jest legaln3?
Zacznijmy od kwestii prawnych. Prawo obowiązujące w Unii Europejskiej ma charakter prawa nadrzędnego w stosunku do systemów prawnych państw członkowskich. Prawo wspólnotowe stanowi natomiast, że każdy obywatel/obywatelka państwa członkowskiego ma swobodny dostęp do zabiegów i usług medycznych świadczonych i legalnych w państwie ich przeprowadzenia. Na tej podstawie może nastąpić również przerwanie ciąży na terenie państwa, które dopuszcza taką możliwość. Najbliżej położonym terytorium zezwalającym na tzw. aborcję to Czechy i Słowacja. Decydując się wykonać aborcję właśnie na terenie Czech i na Słowacji pacjentka może czuć się bezpieczna pod względem ewentualnych czynności, które wobec niej mogłyby podjąć polskie organy ścigania. Nie jest to możliwe, a w ten sposób przeprowadzone przerwanie ciąży jest w pełni legalne.

Kto i gdzie przeprowadza zabieg aborcji?

Niezwykle istotną kwestią jest to aby wykonanie aborcji było przeprowadzone w bezpiecznych, higienicznych warunkach przez kompetentny personel medyczny. Na terenie Czech i na Słowacji funkcjonują i świadczą usługi kliniki aborcyjne będące miejscami, w których można wykonać zabieg usuwania ciąży w warunkach opisanych powyżej. Klinika aborcyjna to również miejsce, w którym zatroszczą się o transport pacjentek – dojazd i powrót do miejsca zamieszkania.

Jak długo trwa usuwanie ciąży?
Czas trwania zabiegu uzależniony jest od wybranej metody, w której następuję przerwanie ciąży. Co do zasady wykonać aborcję można na dwa sposoby. Pierwszy z nich to aborcja farmakologiczna, która polega na podaniu środka farmaceutycznego wywołującego poronienie. Drugi sposób, bardziej inwazyjny dokonywany w znieczuleniu ogólnym, to aborcja chirurgiczna, która polega na oczyszczeniu macicy pacjentki z płodu i błon płodowych. Drugi zabieg trwa poniżej jednej godziny. Pierwszy wymaga wchłonięcia i działania podanej substancji chemicznej. W przypadku aborcji farmakologicznej pacjentka tego samego dnia, w którym nastąpiło usuwanie ciąży może nocować we własnym łóżku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku aborcji chirurgicznej. W tym wypadku pacjentka musi być po zabiegu zatrzymana w klinice na obserwację. Powrót do domu uzależniony jest od wyników tej obserwacji. Jeżeli pacjentka dojechała do kliniki własnym środkiem lokomocji należy pamiętać, że może prowadzić samochód dopiero po upływie 12 godzin od czasu kiedy zostało podane znieczulenie ogólne.

Ile trzeba zostać w klinice po zabiegu usuwania ciąży?

To zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest to jak lekarz zdecydował wykonać aborcję. Pobyt może wydłużyć się w przypadku aborcji chirurgicznej z uwagi na podanie znieczulenia ogólnego. Hospitalizacja najczęściej nie jest potrzebna. Co do zasady w klinice pacjentka spędza od kilku dokilkunastu godzin.

Ile kosztuje aborcja i usuwanie ciąży w Czechach i na Słowacji?
To kwestia, którą trudno zamknąć jednoznaczną odpowiedzią posługując się konkretnymi kwotami. Każda z klinik aborcyjnych posiada własne ceny należne za usunięcie ciąży. Różnią się one od siebie w zależności od standardu kliniki, jej odległości od miejsca, w którym zamieszkuje pacjentka (koszt transportu). Nie jest to jednak koszt zawrotny i pozostaje on w zasięgu większość prywatnych budżetów. Koszty usuwania ciąży w konkretnej klinice poznamy dzięki konsultantowi/konsultantce, z którą pacjentka będzie rozmawiała ustalając termin zabiegu.
Czy ktoś się dowie, że w klinice był przeprowadzony zabieg usuwania ciąży

Z uwagi na różnice w regulacjach prawnych dotyczących legalności przerywania ciąży w różnych krajach Unii Europejskiej, kliniki aborcyjne poświęcają bardzo dużo uwagi bezpieczeństwu danych pacjentek, które planują wykonać zabieg usuwania ciąży. Dane pacjentki są dostępne wyłącznie dla niej. Nie może sięgnąć po nie nawet jej najbliższa rodzina. Zatem wykonanie ciąży w klinice aborcyjnej jest bezpieczne i nie wiąże się z jakimikolwiek zagrożeniem wycieku danych.

Jak mam dojechać do kliniki ginekologicznej w Czechach lub Słowacji?

Transport to kluczowa sprawa związana z planowaniem przerywania ciąży za granicą. Od dobrej organizacji transportu zależy terminowość oraz czas trwania całego przedsięwzięcia. Kobiety mogą skorzystać z transportu własnego i zdecydować się na dojazd do kliniki aborcyjnej własnym środkiem lokomocji. Mogą wykorzystać transport publiczny oraz skorzystać z oferty transportu przedstawionej przez klinikę aborcyjną. Wybór własnego środka lokomocji może wydłużyć czas powrotu do domu. Jeśli bowiem usunięcie ciąży było aborcją próżniową, to fakt podania znieczulenia ogólnego wyklucza możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych przez ponad 12 godzin od przyjęcia znieczulenia. Jeżeli pacjentka zdecyduje się na transport oferowany przez klinikę aborcyjną należy odpowiednio wcześnie poinformować o tym tę placówkę. Jest tak dlatego ponieważ z uwagi na zainteresowanie usługami klinik aborcyjnych na termin trzeba czekać, a usunięcie ciąży jest możliwe do 22 tygodnia, nawet w tak liberalnych pod tym względem porządkach prawnych jak te w Czechach i na Słowacji. Transport organizowany przez klinikę odbywa się nieoznaczonymi autobusami prowadzonymi przez wykwalifikowanych kierowców doskonale znających drogę. Pacjentka podróżuje z innymi kobietami udającymi się na wykonanie aborcji. Koszt transportu może być wliczony w cenę zabiegu usuwania ciąży, może też być płatny osobno. Kliniki aborcyjne organizują zbiórki kobiet chcących wykonać aborcję w około 40 miastach w Polsce.

Czy zabieg usuwania ciąży jest bezpieczny?

Dużo słyszy się o komplikacjach będących konsekwencją usuwania ciąży. Mówi się o okaleczeniu pacjentek, trwałym uszczerbku na zdrowiu a nawet o ich śmieci. Jest tak dlatego, że w krajach, w których chcąc wykonać zabieg usuwania ciąży pacjentka musi zdać się na tak zwane “podziemie aborcyjne”, czyli okoliczności, w których usunięcie ciąży przeprowadzane jest w warunkach niezapewniających odpowiednio bezpiecznych warunków. Jeżeli pacjentka zdecyduje się postąpić inaczej i skorzysta z usług kliniki aborcyjnej na terenie Czech i na Słowacji ryzyko powikłań spada niemal do zera. Kliniki zapewniają najlepsze z możliwych warunkie dla usuwania ciąży, kompetentny i empatyczny personel oraz lekarzy zainteresowanych losem pacjentek. Ponadto pacjentka ma gwarancję dyskrecji i bezpieczeństwa jej danych, którego nie ma korzystając z podziemia aborcyjnego.

Czy po aborcji można ponownie zajść w ciążę?
Tak. Jeżeli zabieg przebiegł pomyślnie, a pacjentka stosuje się do zaleceń lekarskich w okresie rekonwalescencji następującym bezpośrednio po usunięciu ciąży, jej ciało powinno wrócić do normalnego funkcjonowania w okresie do 6 tygodni od przerwania ciąży. W związku z tym organizm odzyskuje również zdolności rozrodcze, a kobieta może ponownie zajść w ciążę. Dlatego tak ważne jest ustalenie podczas wizyty kontrolnej mającej miejsce w okresie rekonwalescencji odpowiednio dobranej antykoncepcji.